KEN UW RECHTEN ALS CONSUMENT

WET KOPEN OP AFSTAND

AFKOELINGSPERIODE VAN 14 DAGEN

Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. In het kort komt het erop neer dat consumenten bij aanschaf op internet recht hebben op een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

UITBREIDING RECHTEN

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

 • Consumenten hebben nu recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen (was vroeger 7 dagen) na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 • Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

GEEN AFKOELINGSPERIODE IN DE VOLGENDE GEVALLEN:

 • Aankoop van onroerend goed;
 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Kranten en tijdschriften;
 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Financiële diensten;
 • Weddenschappen en loterijen;
 • Horeca: Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

EXTRA PLICHTEN VAN DE VERKOPER:

De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

 • Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
 • De belangrijkste kenmerken van het product;
 • De prijs van het product (inclusief BTW en alle belastingen);
 • Indien van toepassing, de verzendkosten / kosten van aflevering;
 • Wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
 • De eventuele geldigheidsduur van een aanbod;
 • De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

VERSTREKKEN VAN DE VOLGENDE GEGEVENS DOOR DE LEVERANCIER ZIJN VERPLICHT:

 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!);
 • Het bezoekadres van de leverancier;
 • Gegevens omtrent eventuele garantie;
 • Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

GESCHILLEN / KLACHTEN

Ten eerste, hoort u uw klact kenbaar te maken bij het desbetreffende bedrijf en te pogen om daar samen tot een oplossing te komen.

Lukt dat niet en het bedrijf lid is van een keurmerk, is het mogelijk om daar bemiddeling aan te vragen.

Mocht dat ook geen uitkomst bieden kunt de klant een stap 'hoger' gaan.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .

Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

De link in het Nederlands naar deze klachtenprocedure is HIER inzien.

HET IS MIJ NOG NOOIT OVERKOMEN DAT IK EEN KLACHT SAMEN MET DE KLANT NIET HEB KUNNEN OPLOSSEN.

Zoiets is gelukkig heel zeldzaam.
Maar komt een klant toch onverhoopt niet uit n.a.v. een conflict (met een webwinkel), zijn dit zijn rechten.

 • allebedrijvenonline
 • Webwinkel Wijzer
 • zoeken org

Nieuws & akties

Mis niks: meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2024 WEBWINKEL EXOTIEK | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel